Vad vore vi utan våra partners? Vår golfbana är visserligen fantastiskt, men faktum är att mycket beror på goda partners. Ensam är inte alltid starkast. Det låter som en klyscha, men alla är vi bra på olika saker. Kontakta oss så ser vi vilka möjligheter som finns.